Konsert i Nydala klosterkyrka

24 september 2022 18:00

Sofia Johanssons Kammarkör uppför, tillsammans med cellisten Mattias Rodrick från Stockholm, musik av nutida tonsättare, bland andra Bo Gunge, Johan Hugosson och Eric Whitacre. I konserten berörs teman som flykt och exil, den utsatta människans vilsenhet, och vårt behov av gemenskap och tillhörighet. Konsertens huvudnummer är Johan Hugossons fantastiska verk ”Exile”, där ett antal dikter, skrivna av människor som levt i exil i Sverige, tonsatts för kör och cello.