Julsång i Johanneberg

17 december 2023 kl 18:00

Välkommen till Johannebergskyrkans traditionsenliga julkonsert! Sjung med i och lyssna till julens sånger och psalmer tillsammans med körerna Vox Johannae och Sofia Johanssons Kammarkör samt Blåsorkestern Mölndal Symphonic Band.

Juloratorium i Släp

6 januari 2024 18:00

Kören sjunger “Juloratorium” av Ellen Finnilä-Göranson i Släps kyrka tillsammans med musiker och solister.

Lördagsmusik

17 juni 2023 kl 10:00 i St Nicolai kyrka, Halmstad

Sofia Johanssons kammarkör och cellisten Mattias Rodrick uppför musik för kör och cello, bland annat Johan-Magnus Sjöbergs magiskt vackra stycke ”Mosaic – leave me alone with God” och den danske tonsättaren Bo Gunges fantastiska verk ”Rösten” från 2015.

Texten till ”Rösten” är hämtad ur Gösta Fribergs diktsamling Moder Jord från 1971. Den beskriver det märkvärdiga liv vi alla är en del av och ett led i. Hur ett litet frö som virvlar runt i luften kan bli till ett helt träd! Hur liten människan är inför naturens mirakel, men hur hon trots det tycks ta allt för givet – pollen, växter, naturen, jorden, allt det levande som omger oss och utgör förutsättningar för våra liv. Hur vår ovarsamhet till slut slår tillbaka på oss själva, men även på dom som kommer efter oss. En vemodig och uppfordrande reflektion över det som håller på att gå förlorat. Stycket slutar med en tydlig och kraftfull uppmaning: ”Förstör inte jorden!!!”