Ett nytt svenskt juloriatorium

7 januari 2023 kl 17:00

Text och musik av Ellen Finnilä-Göranson utifrån Lukasevangeliet 2:1-20

Sofia Johanssons Kammarkör, instrumentalister och solister

Plats: Johannebergskyrkan, Göteborg