Ett nytt svenskt juloriatorium

6 januari 2023 kl 18:00

Uruppförande!

Text och musik av Ellen Finnilä-Göranson utifrån Lukasevangeliet 2:1-20

Sofia Johanssons Kammarkör, instrumentalister och solister

Betraktelse av Joel Göranson

Plats: Stensjökyrkan, Mölndal