Julsång i Johanneberg

17 december 2023 kl 18:00

Välkommen till Johannebergskyrkans traditionsenliga julkonsert! Sjung med i och lyssna till julens sånger och psalmer tillsammans med körerna Vox Johannae och Sofia Johanssons Kammarkör samt Blåsorkestern Mölndal Symphonic Band.